Hjälmarens fågelskär 2017

På uppdrag av länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län har nio personer inventerat Hjälmarens bestånd av häckande måsar, trutar och tärnor samt storskarv under sommaren 2017. Alla observationer finns tillgängliga i Artportalen under projekt "Insjöfåglar Hjälmaren". Inventeringen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets undersökningstyp för inventering av Fåglar på fågelskär i stora sjöar. Inventeringsresultatet uppvisar stora ökningar av häckande skrattmås, gråtrut och fisktärna jämfört med den första heltäckande inventeringen 2015. Mellan de två inventeringarna har det även skett en hel del förändringar av vilka skär som är bebodda. Sommaren 2017 var det mycket lågt vattenstånd och det visade det sig att vi hade 34 nya fågelskär jämfört med 2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2018_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss