Analys av fritt strömmande och regleringspåverkande vatten med GIS

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar för att stärka den rödlistade flodpärlmusslan genom att både identifiera var värdfisken öring finns och var det finns förutsättningar för att (åter)etablera bestånd av öring. Denna rapport redovisar ett uppdrag att identifiera var i ett antal vattendrag i Bergslagen det finns lämpliga miljöer för öring med fiskar av blandade storlekar och åldrar. Genom en kombination av fältkartering och modellering med GIS av digitala höjddata var det möjligt att identifiera var strömmande vattenmiljöer förekom, samt hur långa dessa sträckor är i totalt 34 vattendrag av olika storlek.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2018_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss