Landlevande snäckor och sniglar vid Årsbäcken

Naturreservatet Årsbäcken i Skinnskattebergs kommun är ett av länets äldsta och en av huvudanledningarna till att naturreservatet bildades var att området rymmer en blötdjursfauna som innefattar en del exklusiva arter, vilka utgör fullgoda bevis för att den förekommande lövskogsvegetationen har funnits här mycket långt tillbaka i tiden. Med blötdjur eller mollusker menas i detta fallet snäckor och sniglar som i huvudsak är landlevande. Den tidiga kunskapen om Årsbäckens molluskfauna har inhämtats från den inventering som Henrik W. Waldén genomförde under 1950-talet och som utgjorde del i den stora markfaunainventering som Göteborgs Naturhistoriska Museum har låtit utföra på spridda lokaler över hela Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_08&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss