Risk- och sårbarhetsanalys för Västmanlands län 2016

Länsstyrelsen gör i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheter åtgärder vid höjd beredskap samt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, en regional risk- och sårbarhetsanalys. Rapporteringsstrukturen följer den som finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7). Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2016 är en del av en pågående process för att bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet samt stärka beredskapen. Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss