Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fältgentiana Gentianella campestris i Västmanlands län. Handlingsprogram 2016-2025

Åren 2014 och 2015 genomfördes en inventering av fältgentiana Gentianella campestris i Västmanlands län. Inventeringens mål var att uppskatta antalet plantor vid varje lokal, bedöma lokalernas status samt avgöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att långsiktigt bevara arten i länet. I flera fall identifierades faktorer i skötseln av respektive lokaler som bidrar till att fältgentianan missgynnas, och en plan läggs nu fram för hur man ska kunna jobba för att vända utvecklingen under den kommande 10-årsperioden. Det följande åtgärdsarbetet bör under de första åren fokusera på att förstärka de befintliga bestånden genom bättre anpassad skötsel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss