Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status - underlag till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Över 600 sjöar och cirka 1 200 vattendrag i landet når inte god ekologisk status på grund av för höga fosforhalter enligt statusklassificeringen. Dessutom är cirka 500 kustvattenförekomster klassificerade som sämre än god status med avseende på näringsämnen. Miljökvalitetsnormer och undantag från dessa ska fastställas för varje enskild vattenförekomst och åtgärdsprogrammet ska genom kostnadseffektiva åtgärder bidra till att normerna följs. Därför behöver både miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram bygga på underlag på vattenförekomstskalan. De fem vattenmyndigheterna har, med hjälp av länsstyrelsernas beredningssekretariat, genomfört en nationell åtgärdsanalys på vattenförekomstskala.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss