Riktade sök efter gaddsteklar i Västmanlands län 2014

Under 2014 undersöktes gaddstekelfaunan i fem trakter i Västmanlands län. Inventeringen utfördes genom riktade sök efter ovanliga steklar kopplade till sandig mark med gott om blåklocka och sandig mark med gott om fibblor. En fjärranalys hade identifierat fem trakter och totalt ca 30 lokaler. Under inventeringen påträffades flera arter med höga naturvärden. Pärlbi Biastes truncatus VU, en parasitisk art på ängssolbi Dufourea dentiventris NT, påträffades på två platser, vid Gesala längs Badelundaåsen och i Kolsva längs Köpingsåsen. Fibblesandbi Andrena fulvago NT, en torrmarksart knuten till främst stångfibblor, flockfibbla och höstfibbla, påträffades på Badelundaåsen strax nordost om Västerås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss