Naturvårdsplan 2015

Naturvårdsplanen är en sektorsredovisning som behandlar den allmänna naturvårdens och det naturanknutna friluftslivets intressen. Naturvårdsplanen omfattar länets kända oskyddade naturvårds- och friluftslivsvärden. Planen anger även vad som behövs för att bevara dessa värden på lång sikt (anspråk). Naturvårdens mål är att för framtida generationer bevara dokumenterat höga naturvärden och på så sätt bidra till det goda och hållbara Västmanland. Naturvårdsplanen ska därför ses som ett underlag vid strategiskt planeringsarbete i länet samt vid hantering av alla frågor som kan påverka naturen och det naturanknutna friluftslivet. Kartorna finns även i pappersform (1:90 000). Om du vill ha en papperskarta kan den beställas hos Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss