Hur är läget i länet 2015?

Länsstyrelsen och Landstinget har tillsammans med andra aktörer som uppgift att främja länets utveckling. Det görs bland annat inom ramen för det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Hur västmanlänningarna ser på situationen i länet är ett viktigt underlag i arbetet och fungerar som ett verktyg för uppföljning och utveckling. Länsstyrelsen och Landstinget har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att undersöka hur invånarna i Västmanland uppfattar länet som en plats att bo och leva i. Enkäten skickades ut till 6 000 invånare i länet. Frågorna berör invånarnas syn på sitt boende, trygghet, arbete, fritid, utbud av olika samhällsfunktioner med mera. Resultaten av enkäten visar att en stor andel av invånarna i Västmanlands län är mycket nöjda med livet i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss