Bottenfauna i Västmanlands län 2015

I denna rapport redovisas resultat från undersökningar av bottenfauna i nio vattendrag i Västmanlands län. Av de nio undersökta vattendragen genomförs kalkning i sju. Ett av de okalkade vattendragen är ett referensvattendrag som rinner genom det stora område som drabbades av skogsbrand år 2014. Bottenfaunaprovtagningen utfördes under våren och sommaren 2015 av Ecolimne och personal från Länsstyrelsen. Proverna har artbestämts och analyserats av Bottenfaunalaboratoriet på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_23&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss