Kommunal klimatanpassning - arbetssätt och behov

Rapport är ett examensarbete gjord som ett uppdrag åt Länsstyrelsen, inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna anpassningen till ett förändrat klimat. För att detta arbete ska kunna ges en inriktning som är förankrad i de behov som föreligger behöver synpunkter samlas in och frågor ställas till berörda aktörer i länet. Den enskilt viktigaste gruppen aktörer i detta sammanhang utgörs av länets kommuner. Rapportförfattaren, Mikaela Andersson, har därför bidragit med viktig information genom de intervjuer som gjorts och de enkäter som skickats ut. Valet av frågor har utgått från Länsstyrelsens behov av information. Svaret på frågorna beskriver kommunernas behov av stöd och underlag och deras förväntningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss