Inventering av vedskalbaggar på lind med sök- och plockmetod på sex lokaler i Västmanland

Inom åtgärdsprogrammet för vedlevande skalbaggar på skogslind har många inventeringar gjorts med hjälp av fönsterfällor. Några av de arter som ingår i åtgärdsprogrammet hittades på ytterst få lokaler i dessa inventeringar. Vi har därför prövat en annan metod för att 1) se om arterna finns på några av de finaste lindlokalerna som finns i Västmanlands län, 2) se om andra metoder är effektivare för att hitta dessa arter. Sex lokaler som räknas som toppobjekt för lindvedsfauna i Västmanland undersöktes. Vår metod var att undersöka grenved som låg på marken, dels genom att söka gnagspår i veden och ta hem den ved som såg lovande ut för framkläckning av skalbaggar, dels att sålla bark på grenved.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss