Bostadsmarknadsanalys 2014 - Västmanlands län

Denna bostadsanalys är ett första steg på ett större arbete som kommer att ske på Länsstyrelsen under hösten. En djupare genomlysning av bostadsmarknadssituation har skett med hjälp av konsulter från WSP. Resultaten av den samt Länsstyrelsens analys kommer att presenteras i en rapport. Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgick 31 december 2013 till 259 054 invånare. Det är främst Västerås kommun som ökar men även andra kommuner i länet visar på en positiv befolkningsutveckling. Det verkar som om den negativen trenden har vänt i länet. Bostadsmarknadsläget i länet har förändrats så att kommuner med överskott har minskat så att balans finns i fem kommuner och underskott i tre kommuner. Två kommuner redovisar att de har ett överskott på bostäder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss