33 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2014

Länsstyrelsen utför årligen elfisken på ett stort antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av vandringshinder och reglering, det vill säga en onaturlig variation i flödet. Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfiske är en bra metod för att samla information till bedömningar av den ekologiska statusen i vattendrag. Syftet med den här inventeringen är att utifrån de 33 elfiskelokalerna ge underlag för statusbedömningar, men också ur ett mer allmänt perspektiv, utöka kunskapen om fiskarter och dess utbredning i Västmanländska vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss