Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Växtplankton i 24 sjöar 2012 – på uppdrag av länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland

På uppdrag av Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplankton undersökningar i slutet av juli 2012 i totalt 24 sjöar. Länen som sjöarna tillhör är Stockholms län (2), Södermanlands län (9), Östergötlands län (2) och Västmanlands län (11). Sjöarna i Stockholms och Östergötlands län grupperas i rapporten tillsammans med sjöarna från Södermanlands län. Medins Biologi AB analyserade och utvärderade samtliga 24 sjöar. 23 av sjöarna är så kallade vattenförekomster och ska i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss