Växtplankton i 11 sjöar i Västmanlands län 2012

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplanktonundersökningar under 2012 i totalt 24 sjöar i de två länen. Resultaten presenteras i en gemensam rapport som finns att läsa i sin helhet och går att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län. I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 11 sjöar i augusti 2012. 10 av sjöarna är s k vattenförekomster, d v s sjöar som är större än 1 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss