Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2013

en här rapporten redovisar bedömning av naturvärde, surhetsklass och ekologisk status för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag 2013. Syftet med provtagningen är att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag, att se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att få underlag för statusklassificering av bottenfauna utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Resultatet visar att det inte skett några större förändringar av bottenfaunasamhället vid någon lokal jämfört med tidigare provtagningstillfällen. Naturvärdet bedöms som mycket högt i ett vattendrag, högt i tre vattendrag, ganska högt i två vattendrag samt ordinärt i tre vattendrag. I de kalkade vattendragen är normal förekomst av försurningskänslig bottenfauna ett tecken på att kalkningen fungerar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_30&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss