Risk- och sårbarhetsanalys för Västmanlands län 2013

Länsstyrelsen gör årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Rapporteringsstrukturen följer den som finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7). Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2013 är en del av en pågående process för att bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet samt stärka beredskapen. Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet. Den ger kunskap om vad som kan inträffa och om vilken förmåga det finns för att hantera olika händelser samt kunskap om vilka konsekvenser olika händelser får.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss