Förorenade områden i ett förändrat klimat

I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet valdes som fördjupningsområde i denna studie. Föroreningarna på fastigheten är främst metaller, men det finns också organiska ämnen och oljerester i marken. Studien visade att tungmetaller som hamnat i mark och grundvatten kan komma att påverkas av klimatförändringarna på flera sätt, t.ex. ökar risken för utlakning vid högre temperaturer och ökad flöden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss