Standardiserat nätprovfiske i Västmanlands län 2012

Fiskbestånden i västmanländska sjöar har under lång tid utsatts för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Med hjälp av standardiserade metoder såsom t.ex. nätprovfiske kan man bedöma fiskens status i en viss sjö och även få en bra uppfattning om hur stor vår påverkan är på fiskbestånden. Vi kan utifrån dessa resultat få en större förståelse för vilka åtgärder som behövs för att uppnå väl fungerande fisksamhällen i våra sjöar. Fem av sjöarna (Stora Fjällingstjärn, Hyttjärn, Örtjärnen, Nedre Gävjan och Onsjön) som nätprovfiskades 2012 ingår i den statligt finansierade kalkningsverksamheten. Resultaten från nätprovfisket är ett led i länets kalkeffektuppföljning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss