Elfisken i 10 vattendrag i Västmanlands län 2012

Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har länge varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Vi behöver ta reda på fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är och vad vi kan göra åt eventuella problem. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. I samband med vattendirektivets införande har man beslutat om miljökvalitetsnormer för våra större sjöar och vattendrag. För miljökvalitetsnormer i vattendrag är fisk en viktig del i bedömningen av den ekologiska statusen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss