Utveckling av befolkningen i Västmanlands län 2002 – 2010

Bland Länsstyrelsens uppdrag ingår att noga följa utvecklingen av länets tillstånd genom att göra återkommande analyser och prognoser för viktiga variabler för den regionala utvecklingen som befolkning, sysselsättning och arbetspendling för länet och dess kommuner. I denna rapport redovisas en avstämning av främst befolkningsprognosen som gjordes 2002. Den kommer också in på uppföljningen från 2009 som har ett fokus på år 2015. Dessutom innehåller rapporten en djupare analys av befolkningsförändringen mellan 2002 -2010 fördelat på inrikes- och utrikes flyttningsöverskott samt utvecklingen av födelsenettot under samma period. Rapporten bygger på de horisontella målen om genus- och integrationsperspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_5&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss