Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillsyn vid rivning - ett tillsynsprojekt i Västmanlands län 2010/2011

Miljökontoren i Västmanlands län bedrev under perioden mars 2010 till mars 2011 tillsyn över rivningsarbeten som ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektet genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen inom ramen för tillsynsvägledningen. Tillsynen inriktades på hantering av avfall och bestämmelser i miljöbalken med följdföreskrifter. I förslag till ny nationell avfallsplan för åren 2012-2017 anger Naturvårdsverket att inventeringen av byggnader behöver bli bättre i samband med rivningar för att kunna identifiera material som kan återanvändas och materialåtervinnas, samt för att kunna sortera ut det farliga avfallet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_20&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss