Standardiserat nätprovfiske i sex sjöar i Västmanland 2011

Under tiden 1 augusti till och med 31 augusti 2011 provfiskades 6 stycken sjöar i Västmanlands län. Skedvisjön är en måttligt näringsrik sjö och vattenförekomst. Provfisket visade att den har måttlig ekologisk status. Sjön är högproduktiv med ett dynamiskt fisksamhälle, gösbeståndet är rikligt med god återväxt. Att sjön placeras i klassen måttligt ekologisk status, vilket är märkligt, kan bero på att sjötypen är dåligt representerad i referensmaterialet. Tisjön är en liten humös skogssjö som kalkas på grund av försurningen. Provfisket visade att mörtens reproduktion förmodligen är störd. Knäppmorasjön är också en liten humös skogssjö som kalkas. Här är reproduktionen bättre med en större mängd juvenila mörtar. Stora Kedjen är en näringsfattig skogssjö och vattenförekomst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_24&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss