Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smådjur i 15 västmanländska vattendrag år 2011

Rapporten redovisar bedömningar av regleringseffekter på bottenfauna av vattenreglering nedströms kraftverk, dessutom ges bedömningar av ekologisk status, surhetsklass, biotopstatus, samt limniskt naturvärde. I Västmanlands län har bottenlevande smådjur i vattendrag undersökts årligen sedan 2007 inom ramen för kalkningens effektuppföljning, regional miljöövervakning och vattenförvaltning. Syftet med bottenfaunaprovtagningen inom kalkeffektuppföljningen är främst att följa om utförd kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan i försurade vattenmiljöer. Inom den regionala miljöövervakningen har bottenfaunan undersökts på vattendragssträckor som har utpekats som värdefulla för att kunna följa utvecklingen av bottenfauna i vattendrag med höga naturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_26&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss