Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Översvämningar i Norra Östersjön

Våra tätorter ligger historiskt ofta längs vattendrag och intill sjöar och hav vilket gör att de riskerar att påverkas av höga flöden och vattenstånd. Trenden att bo vattennära har gjort samhället än mer sårbart då man bebygger mark som ligger i naturliga översvämningsområden. Den vanligaste konsekvensen av översvämningar är dock påverkan på de areella när­ingarna jordbruk och skogsbruk. Låglänta områden vid vatten­drag och sjöar är områden som historiskt ofta har påverkats av översvämningar. Markanvändningen inom dessa översvämningsområden har ändrats över tiden, utan att man alltid tagit i beaktande att de är just översvämningsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__5&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss