Når vi miljömålen? Uppföljning av de regionala miljökvalitetsmålen i Västmanlands län 2011

Länsstyrelserna deltar aktivt i miljöarbetet och har en tydlig roll som regionalt miljömålsansvariga myndigheter. Västmanlands län omfattas av 14 miljökvalitetsmål. Länet berörs inte av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Storslagen fjällmiljö. Skogsstyrelsen ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Västmanlands regionala miljömål antogs 2004. Denna rapport bygger på den uppföljning som Länsstyrelsen redovisade till Naturvårdsverket den 9 december 2011. Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020 i Västmanlands län. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att nå länets övriga miljömål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss