Lärandeplan för regionalt tillväxtarbete i Västmanlands län

Åtgärdsprogram för ett bättre lärande i program, projekt och ordinarie arbete. I Västmanland, liksom i andra län, har ett antal program tagits fram och genomförts under det senaste decenniet. Det har varit tillväxtavtal, tillväxtprogram, regionalt utvecklingsprogram, klimat- och energistrategi m fl. Programmen är vägledande för projektverksamheten och även för ordinarie arbete hos olika utvecklingsfrämjande aktörer i länet. En hel del erfarenheter har gjorts under hand i arbetet med programmen. Dessa erfarenheter har samlats i denna rapport tillsammans med förbättringsåtgärder för lärandet inom det regionala tillväxtarbetet, vilka successivt avses genomföras under de kommande åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_4&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss