Inventering av naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedsvampar i fem naturreservat i Västmanlands län

Naturcentrum AB naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedlevande svampar i fem naturreservat i Västmanlands län (Asköviken-Tidö, Engsö, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Strömsholm och Strömsholms Kungsladugård). Inventeringen utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län, som löpande följer upp naturtillståndet och effekter av större skötselåtgärder i länets skyddade naturområden. Syftet var att identifiera skyddsvärda kryptogamer och få förslag på hur skötseln ska utformas för att dessa på bästa sätt ska bevaras. Under fältinventeringen besöktes cirka 100 områden som valts ut av Länsstyrelsen (se bilaga 3).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_23&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss