Inventering av gaddsteklar på Ängsö, Ridön och Aggarön i Västmanlands län

Inventeringen syftar till att ge ökad kunskap om gaddstekelfaunans utbredning samt att utgöra underlag för utvärdering av skötselåtgärdernas påverkan på gaddstekelfaunan. Med gaddsteklar avses i den här inventeringen bin, getingar, myror och grävsteklar. Även vissa fjärilar har noterats. Inventeringen omfattar 5 byggnader med vasstak och 29 gräsmarker, varav 25 restaureras genom projekt MIA.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_22&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss