Yrkesinriktad svenskundervisning förinvandrare i Västmanlands län - SfX– en kartläggning av förutsättningar, möjligheter och hinder förutveckling av yrkesinriktad sfi i Västmanland

Syftet med kartläggningen är att bidra med underlag för fortsatt arbete för regional samverkan och interkommunalt samarbete i utvecklingen av nyanländas introduktion i länet i allmänhet och sfi i synnerhet. Förhoppningen är att arbetet med yrkesinriktad sfi ska intensifieras och konkretiseras och att förutsättningarna för att bättre ta tillvara nyanländas yrkeserfarenhet och därmed påskynda vägen till etablering och egenförsörjning ska ses över. Projektet ”Flyktingsamverkan Västmanland” har pågått sedan 2008 och pågår till och med den 30 december 2010. Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samverkan med Västmanlands kommuner och Landsting (VKL), Landstinget i Västmanlands län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länets tio kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss