Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vedskalbaggar och andra insekter i tallskogar i Västmanlands län

Denna rapport är ett led i de ännu ej fastställda åtgärdsprogrammen för skalbaggar på nyligen död tall och skalbaggar på äldre död tallved. Åtgärdsprogrammen och deras genomförande är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt och djurliv”. Målet är att antalet hotade arter ska minska med 30 % till 2015 jämfört med år 2000. Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om vedlevande skalbaggar i tallskogar i länet, och att särskilt undersöka förekomsten av de arter som ingår i de två åtgärdsprogrammen för nydöd respektive äldre tallved. Inventeringarna har genomförts i lokaler från Mälarlandskapet i syd till Bergslagsområdet i norr. Alla områden visade sig innehålla intressanta tallskogsarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_03&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss