Klimatförändringar i Västmanlands län, Förväntade konsekvenser och möjligheter fram till år 2100

Länsstyrelsen har Regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassning till ett förändrat klimat. En viktig del i detta uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag. Denna rapport om förväntade konsekvenser och möjligheter av ett förändrat klimat i Västmanlands län är framtagen med utgångspunkt från Klimat- och sårbarhetsutredningens disposition. Avsikten är att rapporten skall ge en övergripande förståelse för hur klimatet i framtidens Västmanland kan komma att te sig, med utgångspunkt från kunskapsläget år 2010. I rapporten beskrivs även hur olika sektorer i samhället, men även naturmiljön, kan komma att påverkas. Tidsperspektivet är, åtminstone i Länsstyrelsesammanhang, mycket långt; uppåt hundra år och i vissa fall till och med längre än så.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss