Inventering av violgubbe (Gomphus clavatus) och rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodonspp.) i Västmanlands län 2008

Den rödlistade svampen violgubbe (Gomphus clavatus) och ett antal rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.) är marklevande storsvampar som kräver levnadsmiljöer med lång skoglig kontinuitet och specifika markförhållanden. Dessa typer av habitat förstörs idag i snabb takt genom framförallt skogsavverkning. De ovan angivna arterna har därför blivit föremål för upprättande av två åtgärdsprogram - Åtgärdsprogram för violgubbe och Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar. Åtgärdsprogrammen och deras genomförande är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt och djurliv”. Målet är att antalet hotade arter ska minska med 30 % till 2015 jämfört med år 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss