Inventering av insekter i fem linddominerade lokaler i Västmanlands län 2006

Länen runt Mälaren hyser många hotade arter av skalbaggar som lever på lind. Det beror på att vi i området har många gamla lindar. Här finns gamla slottsparker från 1700-talet som man inte kan hitta motsvarighet till någon annanstans i Sverige och till och med Europa. Det finns även många lindar på öarna ute i Mälaren som förr i tiden hamlades för att få vinterfoder till djuren. Detta tillsammans med det gynnsamma klimatet runt Mälaren gör att många sällsynta arter har sin huvudutbredning eller ibland sina enda svenska lokaler här. Flera av dessa lokaler håller nu på att försvinna, dels hotas många av igenväxning, på flera lokaler är det även problem med att de gamla träden håller på att dö och att inga nya finns som skalbaggarna kan fortsätta leva i.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss