Förvaltningsplan för flodkräfta, Västmanlands län

Den inhemska flodkräftan (Astacus astacus) fortbestånd är i dag hotad inom hela dess europeiska utbredningsområde. I Sverige har hotklassificeringen skärpts och flodkräftan klassas nu som Starkt hotad enligt rödlistan. Det största hotet är för närvarande kräftpestsvampen, Aphanomyces astaci och den ohämmade spridningen av densamma genom illegala utsättningar av den sedan i slutet av 60-talet introducerade amerikanska signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Signalkräftan är bärare av kräftpest och konkurrerar dessutom fysiskt med flodkräftan om de finns i samma vatten. Dessa faktorer innebär att de fåtaliga flodkräftbestånden som fortfarande återstår inom vårt län bokstavligen går kräftgång.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss