Aktörsanalys inom klimatanpassning i Västmanlands län

I regeringens klimat- och energiproposition 2009 gavs länsstyrelserna uppdraget att samordna och driva på arbete med förberedande och förebyggande anpassningsåtgärder på regional nivå för att möta långsiktiga förändringar i klimatet. En viktig del i det arbetet är att inventera kunskapsläge och intresse hos olika externa aktörer för klimatanpassningsfrågor. Denna rapport är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den utgör en sammanställning och tolkning av förhållningssätt till och arbete med klimatanpassning hos elva aktörer. Materialet i rapporten bygger huvudsakligen på djupintervjuer som genomfördes under sommaren 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss