Vatten i översiktsplaner. Sammanställning av de kommunala översiktsplanerna i Norra Östersjöns vattendistrikt

Följande sammanställning avser att visa hur kommunerna ingåendes i Norra Östersjöns vattendistrikt behandlar frågor och åtaganden kring respektive kommuns vatten, vattenanvändning och vattenhantering i sin översiktsplanering. Granskningen omfattar de kommuner i Dalarnas, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro samt Östergötlands län som ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Sammanställningen utgörs av textdokument med tabeller, där en utförlig redovisning av vattenanknutna delar i varje kommuns översiktsplan görs och där slutsatser dras utifrån informationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss