Utredning åtgärdsprogram

Att miljömålsarbetet är angeläget märks av det intresse aktörerna visar vid framtagningen av de regionala miljömålen och åtgärdsprogrammen. Problemet är då att det kan bli lite för mycket som kommer upp som angelägna uppgifter. Behov finns då att prioritera bland den stora mängden åtgärder för att kunna fokusera på de viktigaste. I de flesta av länsstyrelserna är majoriteten av deltagarna i grupperna för miljömålsarbetet från den offentliga sektorn. Att involvera personer från andra områden i samhället vore önskvärt. Genom ett sådant förfarande bör man få en bättre gemensam syn mellan aktörerna. Dessutom är den erfarenhets- och kunskapsöverföring som då sker mellan aktörerna positiv för att skapa en förståelse för varandras olika roller.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss