Smådjur i västmanländska vatten. En studie av vattenlevande smådjur i 23 vattendrag år 2009

Inom den regionala miljöövervakningen har bottenfaunan undersökts på vattendragssträckor som har biotopkarterats och som har utpekats som värdefulla nyckelbiotoper. Syftet är att identifiera och följa utvecklingen av bottenfauna i vattendrag med höga naturvärden. Syftet med provtagning inom kalkeffektuppföljningen är att se om utförd kalkning har önskvärd effekt på våra försurade vattenmiljöer. Bottenfauna är en parameter som väl svarar på om vattenkvaliteten har varit tillräckligt bra d.v.s. ej underskridit vattenkemiska mål för pH under en treårsperiod. Inom vattenförvaltningen bedöms bottenfaunans status i vattenförekomster. Statusbedömning av bottenfauna ger tillsammans med andra kvalitetsfaktorer, som t ex fisk, underlag inför bedömning av slutlig ekologisk status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss