Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009

För femte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjätte året har skarvarna i Mälaren räknats. Arbetet har förlöpt problemfritt. Inventeringen utvecklas hela tiden. Ett förslag på så kallad undersökningstyp har tagits fram och skickats till Naturvårdsverket för godkännande. Undersökningstypen avses bli gemensam för Mälaren, Vättern och Vänern och beskriver inventeringens tillvägagångssätt. Då alla dessa sjöar inventeras enligt samma metod blir möjligheterna till tolkningar och jämförelser av resultaten större. Samarbetet med länsstyrelserna kring Vänern och Vättern sker nu i form av ett projekt med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket varigenom vi hoppas få ännu större nytta av inventeringsresultaten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_25&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss