Områden och källor som göder havet mest inom Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västmanlands län, som även är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, fick genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut den 25 januari 2007 ur anslaget 34:3 i uppdrag att ta fram underlag för vilka områden som göder havet mest. Bakgrunden till uppdraget är att Naturvårdsverket, i samråd med 15 andra myndigheter, arbetat fram en Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, 2006). Uppdragsbeskrivningen finns i aktionsplanens uppdrag 1. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att ge vattenmyndigheten för Södra Östersjön uppdraget “Finn de områden som göder havet mest” i enligt med Aktionsplanen. Genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut fick även vattenmyndigheten för Norra Östersjön och vattenmyndigheten för Västerhavet motsvarande uppdrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_04&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss