Landskapsförändringar i Svartådalen - Hälleskogen. En jämförelse mellan två tidsperioder

1995 genomfördes ett miljöövervakningsprojekt i Västmanlands län där syftet var att med hjälp av IR-flygbilder kvantifiera förändringar i landskapet som kan ha betydelse för den biologiska mångfalden. Det skedde i fyra för länet utvalda representativa områden och förändringarna karterades för perioden 1984-94. Denna rapport är en uppföljning av nästa 10-års period (1994-2004) där resultaten från tolkningen under den perioden presenteras tillsammans med en jämförelse med föregående period. Av de fyra områdena som flygbildstolkades 1995 så har bara ett av dem, Svartådalen-Hälleskogen, omtolkats. Svartådalen-Hälleskogen är ett område som består till största delen av en flack skogsplatå med hällmarker, oligotrofa sjöar och myrar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_20&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss