Kartläggning av farliga kemikalier i Västmanlands län 2008

Mängden och variationen av kemiska ämnen i vår omvärld ökar hela tiden. Många av dessa kemikalier är nödvändiga för att vårt samhälle ska kunna fungera och för produktion av nya varor. Kunskaperna om kemiska ämnen och de risker de utgör är därför central för att riskerna för människors hälsa och miljön ska kunna minimeras. Under 2008 genomfördes ett projekt i Västmanlands län som innebar att farliga kemikalier kartlades på olika företag. Projektet inleddes med en kemikalieutbildning där lagstiftningen kring REACH behandlades. Länsstyrelsen i Västmanland har i en rapport sammanställt resultaten från projektet. De företag som medverkat i projektet har fått en ökad medvetenhet om sin kemikalieanvändning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss