Inventering av Rökpipsvamp (Urnula craterium) i Västmanland 2005-2009

Som ett led i arbetet med det av riksdagen beslutade miljömålet Ett rikt växt och djurliv har det skapats ett flertal åtgärdsprogram för hotade arter. Dessa program beskriver läget för djur, växter eller naturtyper som på ett eller annat sätt hotas i vårt moderna samhälle. De ger även förslag på åtgärder som skulle underlätta tillvaron för dem. Västmanlands län är nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för rökpipsvamp (Urnula craterium), vilket faller sig naturligt eftersom länet utgör ett av kärnområdena för svampens utbredning i Sverige. Programmet har utarbetats av Hans Rydberg och är fastställt 2008 och avser perioden 2007-2010. Här fastslås bland annat att kunskapen om artens utbredning är otillräcklig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_31&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss