Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av rödlistade nate- och slinkearter i småvatten

I denna inventering eftersöktes hotade nate- och slinkearter i 37 småvatten i Västmanlands län. Småvattnen utgjordes av olika typer av främst grunda vattensamlingar, t.ex. kalkbrott (djupa), grustag, branddammar, viltvatten, golfdammar och åsgropsjöar. Två rödlistade natearter hittades i inventeringen: spetsnate (Potamogeton acutifolius) påträffades på två lokaler och bandnate (Potamogeton compressus) påträffades på en lokal. Inga slinkearter hittades under denna inventering. Fynd av spädslinke och uddslinke finns från 1860-talet i tre av de undersökta småvattnen, men dessa har sedan dess varit utsatta för sjösänkning och saknar idag vatten. Uddslinke har också hittats på 1900-talet men den exakta fyndplatsen är osäker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss