Inventering av brun borstticka Coriolopsis gallica

Brun borstticka är en hattbildande ticka som tidigare bara varit känd från några få lokaler i Västmanlands län men som nu glädjande nog genom denna inventering även har upptäckts på en plats i Södermanlands län. Förutom den lokalen har även nya dellokaler påträffats. Förekomsten av den bruna borsttickan på Mälarens öar och i strandnära skogar med ädellövträd förstärker bilden av att dessa områden har ovanligt höga biologiska värden som i många fall också är unika såväl nationellt som internationellt. Att lokalerna redan är skyddade innebär inte automatiskt att borsttickans överlevnad är säkrad. De skyddade områdena måste skötas aktivt för att gynna den biologiska mångfalden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_02&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss