Bibaggen i Västmanlands län

Bibaggen (Apalus bimaculatus) återfinns fortfarande i den svenska rödlistan trots flera nyfynd de senaste åren och klassas där som missgynnad (NT). Anledningen är den minskning av artens livsmiljöer som har skett de senaste årtiondena. I Västmanlands län är arten huvudsakligen knuten till sandiga täktmiljöer, där dess larver lever parasitiskt på sandlevande bin och då framför allt på vårsidenbiet (Colletes cunicularius). Dessa miljöer minskar snabbt eftersom täktmiljöer i allt större grad avvecklas och planteras igen med träd. För att bibaggar och sandlevande insekter skall kunna fortleva behövs den störda sanden. Denna rapport presenterar resultatet av två inventeringar som genomfördes under 2005 och 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_30&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss