Standardiserad inventering av kornknarr (Crex crex) i Västmanlands och Uppsala län 2006-2007

Kornknarren tillhör jordbrukslandskapets fåglar. Förr levde kornknarren mestadels på strandnära slåtterängar, men i takt med att lämpliga områden har försvunnit genom dränering och uppodling, hänvisas arten idag allt oftare till åkrar och vallar. Kornknarren hotas också av en allt mer tidigarelagd slåtter, där både ägg och ungar i stor utsträckning förolyckas eftersom häckningen sker förhållandevis sent. Syftet med denna rapport är att visa vilken sorts habitat kornknarren föredrar att häcka i, och vilken skötsel som är mest gynnsam för arten. Slutsatserna som dras kan vara en hjälp i arbetet med att genomföra lämpliga åtgärder för arten, t.ex. senareläggning av skörd, så att kornknarren kan häcka ostört och så att populationen på sikt ökar i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss