Lavar och luftföroreningar i Västmanlands län

Att förekomst eller frånvaro av olika lavar är en indikator på luftens kvalitet är känt sedan länge, och har ofta använts för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Även i den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län ingår en undersökning av lavfloran. Den utfördes första gången 1995 och delar av den har sedan upprepats 2001 och nu senast sommaren 2007. Undersökningens huvuddel har som syfte att studera vad lavfloran på träd i öppet landskap berättar om dagens luftföroreningssituation i länet och göra jämförelser med tidigare. Träd i fyra områden på landsbygden, på avstånd från större direkta föroreningskällor, undersöks för att få en uppfattning om den generella bilden för länet - bakgrundstillståndet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_6&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss